Fler svenska tv-spelsutvecklare kommer behöva en visselblåsarpolicy

Den sjuttonde december träder nya regler i kraft om visselblåsning på företag med fler än 50 anställda. Ändamålet med lagen är att öka skyddet för visselblåsare, alltså anställda som vill anmäla missförhållanden på jobbet. 

Lagen, som är resultatet av ett EU-direktiv, kom redan i slutet av 2021 men riktade sig då i första hand till offentliga arbetsgivare med fler än 50 anställda och privata företag med fler än 250 anställda. Men nu inkluderas alltså även mindre privata arbetsgivare. 

– Om man är ett sådant bolag måste man i samband med det här börja följa visselblåsarlagen, vilket i praktiken innebär att man måste implementera vissa system internt i bolaget som uppfyller de kriterier som lagen kräver, förklarar Viktor Sunnersjö, jurist på Lawyer.se

Företag måste till exempel upprätta interna rapporteringskanaler och en skriftlig policy för hur rapporter från visselblåsare hanteras. 

Utökningen av visselblåsarlagen som träder i kraft i december innebär att fler företag som sysslar med data- och tv-spel kommer behöva en visselblåsarpolicy. Enligt en rapport från Dataspelsbranschen, en branschorganisation inom data- och tv-spelsindustrin, fanns det 2021 28 spelutvecklare med fler än 50 anställda. Dessa, och säkerligen flera andra – antalet som jobbar med data- och tv-spel har växt i stadig takt under det senaste decenniet – kommer påverkas av de nya reglerna. 

För spelutvecklare som vill börja arbeta på en visselblåsarpolicy kan det vara fördelaktigt att ta hjälp av en juristbyrå för att säkerställa att policyn når upp till lagens krav, säger Henrik Wallin, jurist på Lawyer.se.

– Lagen är rätt omfattande så ja, det rekommenderar jag definitivt.

recent news